Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό γραφείο

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Msc

Λαφάρα Ν. Κρυσταλία, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Facebook: Νaoussa-taxis   Twitter: Kammenos Panagiotis   LinkedIn: Παναγιώτης Καμμένος

www.naoussa-taxis.gr

H οικονομία και η φορολογία on-line, από τη Νάουσα...σε όλο τον κόσμο!!!

 

Ξεχωριστή φορολογική δήλωση: Ποια ζευγάρια εξυπηρετεί;

 

Κατατέθηκε η διάταξη στη Βουλή για την παροχή της δυνατότητας στα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Ουσιαστικά με τη διάταξη δίνεται διέξοδος σε πολλούς προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές του ενός συζύγου προς το Δημόσιο.

Για να μην υποβάλουν κοινή δήλωση αρκεί ο ένας από τους δύο συζύγους να υποβάλει το αργότερο ως τις 28 Φεβρουαρίου δήλωση για την πρόθεσή του να κάνει ατομική φορολογική δήλωση. Αυτή δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο. Στην περίπτωση ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων κάθε σύζυγος "χρεώνεται" το τεκμήριο διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που του αναλογεί με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία. Επιπλέον κάθε σύζυγος θα χρεώνεται το τεκμήριο ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης ύψους 3.000 ευρώ, αντί για 5.000 ευρώ που χρεώνεται στο ζευγάρι στην περίπτωση κοινής δήλωσης. 

Το εισόδημα και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων βαρύνουν, στην περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, τον σύζυγο με το υψηλότερο εισόδημα. Αν τα εισοδήματα είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα.

Μειονεκτήματα
Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης είναι τα εξής:

- Συνεπάγεται διπλάσιο κόστος σε χρόνο και αμοιβές σε φοροτεχνικούς για την ορθή συμπλήρωσή τους.
- Οι φορολογούμενοι χάνουν το ευεργέτημα της μεταφοράς εισοδήματος από τον έναν σύζυγο στον άλλον, για την κάλυψη τεκμηρίων. Για παράδειγμα είναι πολύ συχνή η περίπτωση που ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνει μικρό εισόδημα και η σύζυγος μισθωτή. Λόγω της άθροισης των εισοδημάτων καλύπτονται τα τεκμήρια διαβίωσης και έτσι δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος για τον σύζυγο.
- Η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλον, όταν δεν επαρκεί για τον έναν σύζυγο.
- Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα παιδιών ή πετρελαίου θέρμανσης καθώς βασικό κριτήριο είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα.

Πλεονεκτήματα
- Δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης
- Δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. 
- Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. 

Πηγή: Έθνος

 

 

Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο στη φετινή φορολογική δήλωση; Τι ισχύει για τους αγρότες;

 

(Δημοσιευμένο στη «Φωνή Ναούσης»)

 

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΜSc

 

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, από 01/01/2016 στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στους αγρότες* προβλέπεται η εφαρμογή φορολογικής κλίμακας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%  

(κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013)

*κατά κύριο επάγγελμα.

 

Σημαντική επισήμανση: Θέσπιση αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τις παραπάνω κατηγορίες ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα (χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων).

 

Αναλυτικά:

-Χωρίς τέκνα - αφορολόγητο όριο 8636 ευρώ.

-Με 1 τέκνο - αφορολόγητο όριο 8863 ευρώ.

-Με 2 τέκνα - αφορολόγητο όριο 9090 ευρώ.

-Με 3 τέκνα και άνω - αφορολόγητο όριο 9545 ευρώ.

 

Παρατηρούμε ότι η έκπτωση φόρου αυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα που έχει μία οικογένεια και ο φόρος ξεκινάει να υπολογίζεται για τα ποσά πάνω από τα συγκεκριμένα όρια.

Δεν ισχύει όμως το αφορολόγητο για όλες τις κατηγορίες των αγροτών, αλλά μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016, επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
2) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ’ επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι πολλοί αγρότες (κυρίως του ειδικού καθεστώτος) δεν θα θεωρηθούν κατ’ επάγγελμα αγρότες (π.χ αγρότες με παράλληλα εισοδήματα > αγροτικά, συνταξιούχοι) και δεν θα κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο. Αντιθέτως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο με υψηλούς συντελεστές και επίσης με 100% προκαταβολή για την επόμενη χρονιά.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο πρέπει από 01/01/2017 όσοι είναι κάτω των 70 ετών να κάνουν τις αγορές τους μέσω κάρτας ή ηλεκτρονικής γενικότερα πληρωμής. (10% για εισοδήματα μέχρι 10000, 15% για εισοδήματα από 10001 μέχρι 30000 ευρώ και 20% για εισοδήματα από 30001 ευρώ και πάνω).

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλ. στο 2332057089.

 

 

Η απόφαση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης - Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία χορήγησης.

 

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης


Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά
συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2016, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2015 και άλλες πηγές.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2015.
Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013.
β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α

Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

ΖΩΝΗ Β

Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

ΖΩΝΗ Γ

Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

ΖΩΝΗ Δ

Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, ΧανίωνΟι Δήμοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 ορίζονται ως «ορεινοί», εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν.


Η πληροφορία αυτή, δύναται να αντληθεί και από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες.

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό.

Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε

Άγαμο

Έγγαμο / Μ.Σ.Σ. ή Μονογονεϊκή Οικογένεια

Α' ΖΩΝΗ

25

2000

2500

Β' ΖΩΝΗ

15

1200

1500

Γ' ΖΩΝΗ

8

640

800

Δ' ΖΩΝΗ

5

400

500Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή / και διόρθωσης των τ.μ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα κύρια κατοικία μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της προηγούμενης κύριας κατοικίας.

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την 30 Απριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι 31 Μαΐου 2017.

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:
•    ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
•    το ονοματεπώνυμό του,
•    ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
•    ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
•    ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
•    η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
•    αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
•    τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
•    η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
•    τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).
β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
•    τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
•    τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
•    τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
•    τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
•    το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.
Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 31 Μαΐου 2017.
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.
δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.
ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.
στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.
Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.
ζ) Τα μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 άρθρ. 73 του ν.2960/2001 και στις διατάξεις της αριθ. 1019446/113/0015/Π0Λ.1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.


Έλεγχος δικαιούχων

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Οι Δ.Ο.Υ. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.

Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/2006 (Α' 210).


 

 

Tι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Plan) και πως θα βοηθήσει την επιχείρησή μου;

(Δημοσιευμένο στην σελίδα www.pliroforiodotis.gr)

Eπιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων MSc

 

 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

 

Γιατί θα με βοηθήσει το επιχειρηματικό σχέδιο;

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί:

 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους, την στρατηγική  και την πολιτική της επιχείρησης.
 • Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές. (target group, benchmarking, marketing plan).
 • Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 • Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης.
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείχνει τις αδυναμίες, απειλές αλλά και τα δυνατά σημεία, ευκαιρίες της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται (S.W.O.T analysis).
 • Eίναι πλέον απαραίτητο  δικαιολογητικό  για την υποβολή αίτησης για εθνικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα και για την σύναψη δανείων.

 

Αναμένονται άμεσα οι προκηρύξεις των παρακάτω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Β' Κύκλος

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων - Β' Κύκλος

Eίμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, αξιόπιστα και πάντα μέσα στις προθεσμίες του κάθε προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το γραφείο μας (naoussa-taxis) στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλεφωνήστε στο 23320 57089 (ώρες γραφείου).

 

Ενημερωθείτε επίσης και στην σελίδα μας www.naoussa-taxis.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  : Naoussa-taxis, : Kammenos Panagiotis.

 

 

 

 

Φορολογία αγροτών για το έτος 2016. Διαφορές με το έτος 2015. 

(Δημοσιευμένο στην εφημερίδα "Φωνή της Ναούσης")

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΜSc

 

Σε μηδενισμό ή σε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων περίπου 522.000 αγροτών αναμένεται να οδηγήσουν οι αλλαγές στις κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος.

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση θα φορολογούνται από 1/1/2016 αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, και καταργείται πλέον η φορολόγηση με 13%.

Αναλυτικά η διαφορά με το 2015.

1) Τα καθαρά εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης των δαπανών που πραγματοποιούν οι αγρότες για τη στήριξη των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων από τα ακαθάριστα έσοδα που εισπράττουν πωλώντας τα προϊόντα τους, φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με 13% (εισοδήματα 2015) από το πρώτο ευρώ.

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο θα ισχύσει για τα αγροτικά εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2016 και μετά, προβλέπεται η εφαρμογή φορολογικής κλίμακας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

 

 

 

(κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013)

 

Σημαντική επισήμανση: Θέσπιση αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τους αγρότες* ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά:

 

-Αγρότης χωρίς τέκνα - αφορολόγητο όριο 8636 ευρώ.

-Αγρότης με 1 τέκνο - αφορολόγητο όριο 8863 ευρώ.

-Αγρότης με 2 τέκνα - αφορολόγητο όριο 9090 ευρώ.

-Αγρότης με 3 τέκνα και άνω - αφορολόγητο όριο 9545 ευρώ.

 

*Σημείωση: Η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) θα ισχύει από τα εισοδήματα του 2016 μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (άρθρο 44 παρ. 3).Για να θεωρηθεί κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πρέπει σύμφωνα με το νέο έκτακτο Πολυνομοσχέδιο (που αναμένεται να ψηφιστεί την Κυριακή) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η φορολόγηση των αγροτών (ειδικού και κανονικού καθεστώτος) θα ξεκινάει για ποσά πάνω από τα παραπάνω αφορολόγητα όρια. Για ποσά εισοδημάτων μέχρι τα όρια αυτά ο φόρος θα είναι μηδενικός!

Ταυτόχρονα όμως ,  στο νέο νόμο (αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013) περιλαμβάνεται διάταξη για τον συνυπολογισμό των βασικών αγροτικών ενισχύσεων στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών εισοδημάτων τους. Οι βασικές αυτές ενισχύσεις θα προστίθενται στα έσοδα των αγροτών από τις πωλήσεις των προϊόντων τους και έτσι θα αυξάνουν το ύψος των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελικών φορολογητέων αγροτικών εισοδημάτων. Αντίθετα οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις θα προστίθενται μόνο κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν θα περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.

Να επισημάνουμε ξανά ότι όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά από τους αγρότες και να παραδίδονται εγκαίρως στους λογιστές-φοροτεχνικούς για τον σωστό προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος.

Συμπερασματικά, οι αγρότες στην φετινή φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα 2015) θα φορολογηθούν με 13% από το πρώτο ευρώ με 75% προκαταβολή φόρου. Από 1/1/2016 όμως θα υπάρχει αφορολόγητο όριο (αναφέρθηκε παραπάνω) και θα πληρώσουν φόρο από το όριο αυτό και πάνω με προκαταβολή όμως φόρου 100%. Η  πλειοψηφία των αγροτών της περιοχής μας (ειδικά του ειδικού καθεστώτος) θα έχουν σημαντική μείωση φόρου για τα εισοδήματα του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλ. στο 2332057089.

 

 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.

(Δημοσιευμένο στην σελίδα www.pliroforiodotis.gr)

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

 

 

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:

 • Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).
 • Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
 • Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα /δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να καταστεί δικαιούχος είσπραξης των επιδομάτων.
 • Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής-Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Α21 απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλλει οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2015  και έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση , ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τα επιδόματα θα δίνονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και ανάλογα τον αριθμό των τέκνων (δείτε αναλυτικό πίνακα  παρακάτω). Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων είναι η οικογένεια να διαμένει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία .

Αυτό αποδεικνύεται από την υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη. Εάν κάποιο έντυπο για κάποια έτη δεν βρεθεί θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, που θα μπορέσουν να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά , ανάλογα με την περίπτωση του και εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και ταχυδρομικώς στα κατά τόπους γραφεία του ΟΓΑ.

Τα επιδόματα τέκνων θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ορίζει ο ΟΓΑ , με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Ειδικά για φέτος η καταβολή των επιδομάτων για το πρώτο τρίμηνο (αναδρομική δόση με βάση την περσινή αίτηση Α21 2015) θα γίνει σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΟΓΑ στις 20 Απριλίου 2016.

 

Επισήμανση: Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
- Από 1-1-2016, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2015  και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2016.

Παραθέτουμε παρακάτω τους πίνακες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που απεικονίζουν τα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου μία οικογένεια να πάρει το επίδομα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο “naoussa-taxis”.

Χρ. Λαναρά 11, Νάουσα

Tηλ. : 2332057089

www.naoussa-taxis.gr

 

 

Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

1) Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μπορούν να συμμετέχουν

- Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
- Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται για

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους .

Επιδοτούνται με

- έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
- έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
- έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής

I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

II. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr email: infoepan@mou.gr


__________________

2) Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούνται με

ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Επιδοτούνται για

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Υλικά / Κατασκευές
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Ενέργεια
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

- Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
- Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
- Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
- Αποσβέσεις παγίων
- Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
- Προμήθεια αναλωσίμων
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
- Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

- Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
- Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
- Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
- Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

email: infoepan@mou.gr__________________

3)Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

- Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
- Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με

ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
- Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
- Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

- Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
- Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
- Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
- Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

email: infoepan@mou.gr__________________

4) Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Μπορούν να συμμετέχουν

- Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χ

Πριν το τέλος του χρόνου τα επιδόματα τέκνων ΟΓΑ

Μετά τα Χριστούγεννα, πιθανότατα όμως πριν από το τέλος του χρόνου, θα γίνει η πληρωμή για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ σε περίπου 640.000 δικαιούχους.

Η καθυστέρηση στην καταβολή της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ απομακρύνει το ενδεχόμενο καταβολής του έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι το περιθώριο χορήγησης της δ” δόσης του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών είναι έως τις 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα επιδιώξουν να καταβάλουν τη συγκεκριμένη οικονομική στήριξη πριν από την έλευση της νέας χρονιάς. Από το ΓΛΚ, που έχει και τον τελικό λόγο, δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο φως».

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη, τρίτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων, καταβλήθηκε στις 5 Νοεμβρίου σε 643.290 δικαιούχους.

 

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αναμένονται σύντομα.

 

1.  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος: Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

 

2.  Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες: Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

 • επαγγελματικό εξοπλισμό
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό

Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 

 • 2.800 πτυχιούχοι
 • νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

 

3.  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες: Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • παραγωγικός εξοπλισμός,
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

 • 2500 νέες επιχειρήσεις
 • 4500 νέες θέσεις εργασίας

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

 

4.  Ενίσχυση ρευστότητας και απασχόληση

Το πρόγραμμα προορίζεται για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού), αφετέρου την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

 

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (http://naoussa-taxis.gr/our-services/anaptuxiaka-epidotoumena-programmata/) που υπάρχει στην σελίδα μας  και εμείς θα σας ενημερώνουμε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11, στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 23320 57089.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ.

 

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης

Λογιστής-Φοροτεχνικός,  Σύμβουλος Επιχειρήσεων MSc   

 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2014 ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου (με πιθανή παράταση).

Φέτος έχουμε αλλαγές τόσο στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος όσο και στην φορολόγηση των αγροτών (ειδικό και κανονικό καθεστώς) λόγω εφαρμογής του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013.

Θα αναλύσουμε παρακάτω τι ισχύει από 1/1/2014 για όλους τους αγρότες.

Όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οφείλουν να προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά, με βάση τα δεδομένα των βιβλίων που τυχόν τηρούν και των φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.

Από τα ακαθάριστα έσοδά τους θα πρέπει να αφαιρούν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν για την υποστήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας και εφόσον προκύπτει θετικό υπόλοιπο, δηλαδή καθαρό κέρδος, αυτό θα αποτελεί πλέον το καθαρό εισόδημά τους το οποίο θα φορολογείται με 13%. Επίσης θα υπολογίζεται και προκαταβολή ίση με 27,5% επί του φόρου που θα προκύπτει.

Για να διευκολύνουμε τους αγρότες της περιοχής μας παραθέτουμε παρακάτω παραδείγματα δαπανών (υποχρεωτικά με τα κατάλληλα παραστατικά) που μπορούν να παρουσιάσουν και να μειώσουν έτσι τα κέρδη τους και το φόρο που θα πληρώσουν:

1.Αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, 2. καλλιεργητικές δαπάνες,  3.δαπάνες άρδευσης (ΤΟΕΒ, ΔΕΗ) , 4.δαπάνες για ημερομίσθια εργατών (εργόσημο), 5. το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων (αποδείξεις μέχρι 300 ευρώ-τιμολόγια >300 ευρώ), 6.τόκους και έξοδα δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση 7.αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.

Συμπερασματικά να επισημάνουμε ότι όλοι οι αγρότες (κανονικό και ειδικό καθεστώς) πρέπει κατά τη διάρκεια του έτους να συγκεντρώνουν όλα τα παραστατικά, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν έξοδα και να έχουν έτσι ένα σωστό λογιστικό αποτέλεσμα στο τέλος του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλ, στο 2332057089.

 

Φορολογικές δηλώσεις 2015: Άνοιξε το Taxisnet.

Aνοιξε το βράδυ της Πέμπτης η εφαρμογή του Taxisnet για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Οι 5,5 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται με τη συμπλήρωση των κωδικών τους και του ΑΜΚΑ -αρχικά- να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Η προθεσμία υποβολής θα διαρκέσει έως το τέλος Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη δήλωση εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις καθώς και τους φόρους που αναλογούν.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα όπου θα επιλέξει τη συμπλήρωση του Ε1 και εκεί εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ποσά των μισθών και συντάξεων που εισέπραξε κατά το 2014.

Αν πρόκειται για επιτηδευματία, θα πρέπει πριν το Ε1 να επιλέξει και να συμπληρώσει το Ε3 ή το Ε2, εάν εισπράττει ενοίκια ο ίδιος ή η σύζυγος.

Στο μενού της δήλωσης, υπάρχει και η δυνατότητα Ενημέρωσης Βεβαιώσεων Εργοδοτών. Εκεί θα δει τους εργοδότες του ή όποιον άλλον έχει βεβαιώσει πως του παρείχε εισόδημα το 2014. Εκεί, για παράδειγμα, εμφανίζεται και το επίδομα τέκνων, εφόσον το έλαβαν από τον ΟΓΑ το 2014 με βάση το έντυπο Α21. Μετά τη συμπλήρωση και υποβολή του Ε1, θα μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου τη σχετική αίτηση για να λάβουν το επίδομα και το 2015.

Από Μεγάλη Δευτέρα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 32.433 θέσεις εργασίας.

158 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ στο Δήμο Νάουσας.

 

Τη Μ. Δευτέρα στις 10.00 ξεκίνησε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή 32.433 ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους της χώρας. Η διάρκεια του πολυαναμενόμενου προγράμματος είναι 5 μήνες και οι αποδοχές θα κυμαίνονται από 431,75 ευρώ τον μήνα για νέους κάτω των 25 ετών έως και 495,25 ευρώ για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας. Με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου είχε επαφές με την Κεντρική Ενωση Δήμων (ΚΕΔΕ) και προχώρησε σε «λίφτινγκ» ορισμένων διατάξεων, κυρίως δε σε αναδιάρθρωση των προβλεπόμενων ειδικοτήτων ανά δήμο.

Το πρόγραμμα ήταν σε εκκρεμότητα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ εκκρεμεί ακόμη η προκήρυξη άλλων 19.557 θέσεων σε περιφέρειες, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το συνολικό κονδύλι φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Μακροχρόνια άνεργοι.

4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

5. Ανεργοι άνω των 29 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για να διεκδικήσετε μία από τις θέσεις εργασίας.

 

 

Λογιστικά, με βάση έσοδα - έξοδα, η φορολόγηση των αγροτών το 2015.          


Λογιστικά, με βάση τα έσοδα και τα έξοδά τους, θα φορολογηθούν το 2015 (για τα εισοδήματα του 2014)  οι αγρότες και με συντελεστή 13%. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου στην οποία επίσης καταγράφονται οι δαπάνες τις οποίες οι αγρότες μπορούν να εκπίπτουν από τα έσοδά τους προκειμένου να προκύψει το φορολογητέο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αθροίζονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των αγροτών γίνεται με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή όχι σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σχετικά με τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αγορές σπόρων η νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, άρδευσης, για ημερομίσθια εργατών, αγοράς καυσίμων και τα έξοδα συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, οι τόκοι και τα έξοδα δανείων, όπως και οι δαπάνες για αποσβέσεις παγίων υπό την προϋπόθεση ότι για όλα αυτά υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά.

ΠΟΛ 1041/2015
ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01-01-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

2.Επίσης, στο ίδιο άρθρο και νόμο, όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

3.Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1079/19.3.2014 ορίζονται οι τελικές διευκρινήσεις επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 που τροποποίησε την απόφασή μας ΠΟΛ.1281/30.12.2013 σχετικά με την «.Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος». Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 της ανωτέρω διαταγής, διευκρινίζεται ότι (α) απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και, (β) παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα αγρότες που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων εξόδων) να μην τηρούν βιβλία με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. Η δυνατότητα όμως αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες (οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων. Με την υποπαράγραφο Β της παρ. Β του τρίτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7.4.2014), μεταξύ άλλων καθορίστηκαν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων από πώληση αγροτικών προϊόντων για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς.

4.Επομένως, όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013). Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ., και οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

Σε περίπτωση που αγρότες μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

5. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:
α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.

Η Γεν. Γραμματέας
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

 

 

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός , Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΜSc

 

Πριν λίγο χρονικό διάστημα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προδημοσιεύσεις δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ τόσο για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργους όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η προκήρυξη των προγραμμάτων αναμένεται σύντομα.

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω τα βασικά σημεία των δύο προγραμμάτων.

 

1.Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

(100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης)

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 

- Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος

-Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

-Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε,

ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

-Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής

πρότασης.

-Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμόγια Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Πολιτιστική-∆ημιουργική Βιομηχανία


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία 
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)
 • Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να αρχίσει από την ημερομηνία προκήρυξης.


Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 24 μήνες.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 25.000 έως 40.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.

Προκαταβολή Επιχορήγησης
Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής για το 40% της επιχορήγησης.

 Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

 

 

2. Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά"

 (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων)

 

 

Επιλέξιμοι Φορείς – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :

 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονταιστη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικάστους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός τουΤουρισμού):

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.

 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013)και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis,(ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση , εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία , όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο . Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (πχ . ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή / και εξυπηρέτησης κλπ)
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.

Προκαταβολή Επιχορήγησης
Υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων , Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • ∆ικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο , πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 24 μήνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 23320 57089.

 

Σε λειτουργία οι εφαρμογές για την διόρθωση Ε9 ετών 2010-2011-2012-2013.

 

Διαθέσιμες είναι πλεόν οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ για το περιουσιολόγιο

 

Μπορούν πλέον να υποβληθούν για τα φυσικά πρόσωπα:

•Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
•Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
•Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013.

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος 2014 εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί.

Στο έτος 2014, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013).

Τα Νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

•Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
•Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
•Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 έως 2014.

----------

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΓΔΕ πριν από λίγο αναφέρει :

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έγινε ανακοίνωση για την έναρξη των εφαρμογών :

τα πλαίσια των οδηγιών που έχει δώσει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, για την απλούστευση των διαδικασιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ο.Π.Σ.  Περιουσιολογίου, οπότε σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή:

Α) Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά πρόσωπα.
Β) Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 έως και 2013 για νομικά πρόσωπα
Γ) Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Δ) Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

 

Πηγή: taxheaven.gr

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 31953 θέσεις στους Δήμους. 152 θέσεις στο Δήμο Νάουσας.

 

Στους δήμους και στις περιφερειες θα γίνουν 34.000 προσλήψεις εκ των οποίων 3.500 στις Περιφέρειες. Σήμερα παρουσιάζουμε την αναλυτική κατανομή των θέσεων για τις 31.953 θέσεις στους Δήμους.

Από τις 34.000 θέσεις ποσοστό 70% θα καλυφθεί από απόφοιτους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενώ κατα 30% οι θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η θέσεις για τις 32.000 προσλήψεις που αφορούν τους δήμους θα έχουν μια διαφοροποίηση. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων θα έχουν άνεργοι από 18 έως 65 ετών για την κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων ενώ σύμφωνα με απόφαση τελευταίας στιγμής που δημοσιεύει το edimosio.gr, επιπλέον μοριοδότηση θα δίνεται στους ανέργους 30-44 ετών και στους μακροχρόνια ανέργους.

Μισθοί

Η αμοιβή ορίζεται στα 19,6 ευρώ ημερησίως, δηλαδη 490 ευρώ το μήνα για εκείνους που είναι πάνω από 29 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως δηλαδη 427ευρω το μήνα για αυτούς που είναι κάτω των 29 ετών.


 

Η Τελική διάταξη για την ρύθμιση των οφειλών έτσι όπως ψηφίστηκε στην βουλή.


H νέα ρύθμιση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:α. Αφορά όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014.

β. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 1 εκ ευρώ.

γ. Προϋποθέσεις για να παραμένει κάποιος στη ρύθμιση είναι η υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων καθώς και η πληρωμή των φορολογικών του υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

δ. O αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100 με ευνοϊκό επιτόκιο, που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως.

ε. Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100% αυτών.

ζ. Σε όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, χορηγείται Φορολογική Ενημερότητα και επέρχεται αναστολή της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

η. Σημειώνουμε, ότι προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φορολογουμένων, δεν τίθενται εισοδηματικές ή περιουσιακές περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

στ. Eπίσης, φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου μπορούν να μπουν και αυτές σε ρύθμιση. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


Πηγή: www.taxheaven.gr


                                       Ανακοίνωση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α από την Γ.Γ.Δ.Ε


Μετά την ψήφιση του νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου το νέο νομοθετικό πλαίσιο να ενσωματωθεί σταδιακά και το ταχύτερο δυνατόν στα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου.

- Από Δευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 το νέο αριθμό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών.

Τονίζεται, για να μην υπάρξει σύγχυση, ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων θα γίνει για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα αν, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου, θα διενεργηθεί στη συνέχεια νέα εκκαθάριση του φόρου σε μερίδα εξ αυτών. Δηλαδή, από 15/9 και μέχρι τη νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι φορολογούμενοι δεν θα δουν στο εκκαθαριστικό τους διαφορετικό ποσό οφειλόμενου φόρου από αυτό που είχε αρχικά εκκαθαρισθεί.

- Από Δευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Εναλλακτικά στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet, θα μπορεί να ενημερώνεται για την οφειλή του (ταυτότητα οφειλής) από το τμήμα Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζεται ότι, κατ’ αρχήν, νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα γίνει στις περιπτώσεις, στις οποίες, μεταξύ των ακινήτων, περιλαμβάνονται και οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα ληφθούν υπόψη οι τιμές των οικοπέδων, με βάση τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2013, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τους φορολογούμενους. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση θα εξαιρεθούν από το φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, κατά τη νέα εκκαθάριση το υπόλοιπο του οικοπέδου τους θα απαλλαγεί από τον κύριο φόρο. Τέλος ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα μειωθεί από 5‰ σε 2,5‰.

- Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, θα δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, δήλωση Ε9, με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε η εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθά. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 €, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου.

Για το λόγο αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε αφενός να μην απαιτηθεί να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ. και αφετέρου να υπάρχει η ορθή εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης στο μέλλον. Έτσι, όταν θα ζητήσουν να λάβουν πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον από τη μετάβασή τους στις Δ.Ο.Υ. ή την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων. Για τον τρόπο συμπλήρωσης των τροποποιητικών δηλώσεων θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της Γ.Γ.Δ.Ε.

- Μέσα στον Οκτώβριο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τα ξενοδοχειακά κτίρια, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο.

- Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις που στα ακίνητα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται κατοικίες ή διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες. (Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση τα ημιτελή κτίσματα καθώς και τα ακίνητα που ουδέποτε έχουν ηλεκτροδοτηθεί). Επιπλέον μέσα στην ίδια προθεσμία θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις 50% ή 100% από το φόρο στις περιπτώσεις των οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων – φυσικών προσώπων.

- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των πιο πάνω περιπτώσεων, εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, θα εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. Για το λόγο αυτό, θα εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και οδηγίες, οι οποίες θα αναρτηθούν και στους διαδικτυακούς τόπους της Γ.Γ.Δ.Ε.

- Η αναστολή καταβολής του φόρου των δικαιούχων αυτής νομικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί από τις Δ.Ο.Υ. μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του νομικού προσώπου μέσα στο μήνα Οκτώβριο και έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων με διαδικασία και έντυπο που θα καθοριστεί με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.

- Τέλος, το Δεκέμβριο θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τη διαρκή ενημέρωση του Περιουσιολογίου με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν μέσα στο έτος 2014. Η εφαρμογή αυτή θα παραμένει διαρκώς «ανοιχτή», ώστε οι φορολογούμενοι να ενημερώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα σε ένα μήνα από τη μεταβολή αυτή, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2014 μέχρι και 30/11/2014, θα δηλωθούν μέχρι και 31/1/2015. Οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου του 2014, θα δηλωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2015 σε 30 ημέρες από τη μεταβολή.Όλες οι προϋποθέσεις για να πάρετε ταμείο ανεργίας.

 Επιμέλεια: Καμμένος Λ . Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να πάρετε ταμείο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Υπάρχουν κάποιες βασικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια που πολλοί άνεργοι δεν μπορούν να πάρουν πλέον επιδότηση.

 Ας δούμε πρώτα τις βασικές προϋποθέσεις για να έχει την δυνατότητα κάποιος να μπει στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 1. Πρέπει να είναι μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη η σύμβαση εργασίας (απόλυση).
 2. Να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 3. Να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή στο 12μηνο που προηγείται της αίτησής τον αριθμό των ημερομισθίων που χρειάζονται ανάλογα με το επάγγελμά του.

 

Επίσης μία πολύ βασική προϋπόθεση που αυξομειώνει τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας είναι η παρακάτω:

Από 01/01/2014 πρέπει να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πάνω από 400 ημέρες!!

 

Σημαντικές πληροφορίες για το επίδομα

 Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας από 12/03/2012 ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ. Όμως αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

 

Ταμείο ανεργίας για πρώτη φορά.

Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να πάρει επίδομα είναι 80 ημερομίσθια κατ' έτος την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες.

Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.

 

Ταμείο για δεύτερη φορά ή και παραπάνω.

 Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες

 

Σημαντική παρατήρηση: Οι απασχολούμενοι σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα πρέπει να έχουν εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχουν εργαστεί ως εποχικοί υπάλληλοι για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης.

Σε περίπτωση όμως που έχουν εργαστεί ως εποχικοί για μία μόνο περίοδο απασχόλησης, τότε φτάνουν 100 ημέρες το τελευταίο 14μηνο, χωρίς όμως τους δύο τελευταίους μήνες πριν την απόλυση.

 

Παρακάτω θα δούμε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να υποβληθούν στον ΟΑΕΔ από τους ανέργους προκειμένου να κάνουν την αίτηση για επιδότηση ανεργίας:

1. Έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (Ε7) (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).

2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη.

3. Το οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή εφόσον εκκρεμεί, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος (Ε1).

5. Αστυνομική ταυτότητα.

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.).

7. Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο να είναι πρώτος δικαιούχος.

8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.

 

Διαδικασία πίστωσης του ταμείου.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι πρέπει να εμφανίζονται στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την πίστωση του επιδόματος ανεργίας μόνο στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.  

Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου.

Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και την Κυριακή.


Διακοπή του ταμείου ανεργίας. 

 

Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω των παρακάτω αιτιών:

α) συνταξιοδότησης

β) παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης

γ) θανάτου

δ) οριστικής ανικανότητας για εργασία

ε) μη εμφάνισης του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης.

 

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της.

Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

 

Να θυμίσουμε επίσης ότι η ανανέωση της κάρτας ανεργίας γίνεται προς το παρόν με την φυσική μας παρουσία στον ΟΑΕΔ ανά τρίμηνο, αλλά πολύ σύντομα θα γίνεται ηλεκτρονικά, αφού όλοι οι άνεργοι έχουν την δυνατότητα να βγάλουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και να έχουν το προσωπικό τους προφίλ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τοπικά υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ όπως και στο γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.

 

 

Αιτήσεις για 900 θέσεις σε πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών.

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέχρι τις 21 Αυγούστου, στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 900 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στηνκαινοτομία»  και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Οι θέσεις που παραμένουν «ανοικτές» αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 7 για τις Περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος (500 θέσεις) και στον Άξονα Προτεραιότητας 8 για τις Περιφέρειες Αττική, κεντρική και Δυτική Μακεδονία (400 θέσεις).

Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων (δηλαδή πριν από τις 21 Αυγούστου 2014), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων – Επιλεξιμότητα
Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων:

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:
• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.
2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις.
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
α) εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και  β) εντός ενός μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την υποβληθείσα αίτηση – επιχειρηματικό σχέδιο).

2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρημένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (4.000 €), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.).

3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

4. Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α” βαθμού.

5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σε αυτή.

6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.

7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ” εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας της επαγγελματία στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α” βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

4ο στάδιο: Συμβουλευτική Υποστήριξη (mentoring)
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την είσπραξη της τελευταίας (3ης) δόσης, ο/η ΝΕΕ θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον αρμόδιο φορέα παροχής Συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).
Προσοχή. Η μη ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης με ευθύνη του/της ΝΕΕ, συνεπάγεται τη μη καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.

Πηγή: e-dimosio.gr


Για υποβολή της αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.Προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, δήλωση Ε9 και αίτηση Α21 (οικογενειακά επιδόματα) – Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης , Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

 

Παράταση δόθηκε πριν λίγες μέρες τόσο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Οικ. Έτους 2014 (χρήση 2013) όσο και για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9 2014 (περιουσιακή κατάσταση την 1/1/2014).

Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 14/7 αλλά ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων αμέσως μετά την ανακοίνωση της παράτασης μειώθηκε περαιτέρω.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη 26/6 μία μέρα πριν την ανακοίνωση της παράτασης είχαν υποβληθεί 198.000 φορολογικές δηλώσεις. Την Παρασκευή όταν ανακοινώθηκε η νέα προθεσμία υποβλήθηκαν 157.000 δηλώσεις, τη Δευτέρα 118.000, την Τρίτη 105.000, την Τετάρτη 104.000 και σήμερα 4/7 ως αυτήν ώρα μόλις 44.000 δηλώσεις.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4.580.000 φορολογικές δηλώσεις επί συνόλου 5,8 εκατομμυρίων.

Να τονίσουμε ότι η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος (όσοι έχουν φόρο πάνω από 300 ευρώ-3 δόσεις) λήγει στις 30/7 ανεξάρτητα του πότε θα υποβληθεί η δήλωση . Όλοι οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους μέσω taxis ακόμα και αν δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ή έχουν μόνο εισοδήματα που δεν φορολογούνται (π.χ άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.α).

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9

Tην δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9 του 2014 πρέπει να την υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων τους, τα οποία είχαν δηλώσει με προηγούμενα Ε9, για τα έτη 2005-2013.

Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 στο taxis, και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με τις μεταβολές που είχαν στην περιουσιακή τους κατάσταση:

 • Να δηλώσουν κάθε νέο ακίνητο που απέκτησαν το 2013, είτε με αγορά, είτε με κληρονομιά, είτε με δωρεά, είτε με γονική παροχή.
 • Να διαγράψουν κάθε ακίνητο, το οποίο πώλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή, κατά τη διάρκεια του 2013.
 • Να δηλώσουν κάθε άλλη μεταβολή που επήλθε το 2013 σε επιμέρους πληροφοριακά δεδομένα ήδη δηλωθέντων ακινήτων (στα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος κ.λπ.).
 • Να δηλώσουν αν έχουν τακτοποιήσει ή νομιμοποιήσει ημιυπαίθριους χώρους ή αυθαίρετα, στην περίπτωση που δεν έχουν αναγράψει τις αλλαγές αυτές σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

Προσοχή: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του 2013, δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους δεν χρειάζεται να υποβάλουν φέτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9.

 Οικογενειακά επιδόματα (Α21)

Η αίτηση Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα 2014 μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για όσους υπέβαλλαν την αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου η καταβολή της δεύτερης δόσης θα γίνει στις 18 Ιουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΓΑ.

Όσοι υποβάλλουν την αίτηση μετά από αυτή την ημερομηνία θα λάβουν την δεύτερη δόση στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή από τον ΟΓΑ.

Πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής.

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

Πρόστιμο 100 ευρώ θα καταβάλλεται επίσης και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.


Πρόστιμο ύψους 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία θα επιβάλλονται όταν δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις ή δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, όταν δεν ανταποκρίνεται ο φορολογούμενος σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ή όταν δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή φορολογικά στοιχεία.

 


                     Παράταση έως τις 14 Ιουλίου για τις δηλώσεις Ε9.

Παρατείνεται ως τις 14 Ιουλίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στη Βουλή.  

Σε αυτήν γίνεται επίσης σαφές ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά ως την 31 Ιουλίου 2014, παρά την παράταση που δόθηκε στην υποβολή των δηλώσεων αυτών έως 14 Ιουλίου την περασμένη εβδομάδα.
Οι επόμενες διμηνιαίες δόσεις θα εξακολουθήσουν να «τρέχουν» και αυτές με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι, η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2014.
Ειδικά για φορολογούμενους με συνολικό οφειλόμενο φόρο εισοδήματος έως 300 ευρώ, η εξόφληση θα πρέπει να γίνει εφάπαξ έως τις 29 Αυγούστου.
 

Παράταση μέχρι 14 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2014.

 

To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ  χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.

Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Καλούνται οι Έλληνες  φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες. 
 


Φορολογική δήλωση και οικογενειακά επιδόματα (Α21) 2014

 

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

 

Λίγες ημέρες απομένουν (μέχρι τις 30/6) για να λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το Οικ. Έτος 2014 (χρήση 2013) και μεγάλος αριθμός δηλώσεων δεν έχει ακόμα υποβληθεί στο taxis.

 

Να επισημάνουμε ότι η υποβολή της δήλωσης συνδέεται άμεσα και με την υποβολή της αίτησης Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα. Προϋπόθεση για την υποβολή του Α21 είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 

Τα οικογενειακά επιδόματα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις, με την πρώτη δόση να έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου. Για την πρώτη δόση δεν απαιτούνταν η υποβολή ούτε της αίτησης Α21 ούτε της φορολογικής δήλωσης, και θα συμψηφιστεί η δόση με το συνολικό επίδομα που θα προκύψει από την φετινή φορολογική δήλωση. Η επόμενη δόση θα πιστωθεί στους δικαιούχους (σύμφωνα με το ΟΓΑ) την Παρασκευή 11 Ιουλίου.

 

Προσοχή: Σύμφωνα με δήλωση του διοικητή του ΟΓΑ κ. Βεργίνη, βασική προϋπόθεση για να καταβληθεί την Παρασκευή 11 Ιουλίου η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων είναι να έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους η φορολογική δήλωση και το έντυπο Α21. Αν δεν συμβεί αυτό τότε δεν πρόκειται οι δικαιούχοι που είχαν πάρει την πρώτη δόση να λάβουν την δεύτερη στις 11 Ιουλίου. Βέβαια, να τονίσουμε ότι όσοι υποβάλλουν στη συνέχεια την φορολογική δήλωση και την αίτηση Α21 θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα σε επόμενη ημερομηνία που θα ορίσει ο ΟΓΑ.

 Η αίτηση Α21 μπορεί να υποβληθεί από όλους τους πολίτες που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρει μία οικογένεια τα επιδόματα, καθώς και το ποσό πληρωμής της δεύτερης δόσης στις 11 Ιουλίου.

 


Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.


 

 

                           ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014 (ΧΡΗΣΗ 2013)


Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

H υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) ξεκίνησε με πολλά προβλήματα στις 20 Μαρτίου, μιας και δεν είχαν ανακοινωθεί όλες οι διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την σωστή συμπλήρωσή τους ούτε είχαν προσυμπληρωθεί τα εισοδήματα των φορολογουμένων. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου για όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως του ΑΦΜ τους.

Θα τονίσουμε παρακάτω κάποια από τα βασικά σημεία της φετινής φορολογικής δήλωσης:

1. Όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο taxis προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά.

2.Oι φορολογούμενοι που έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι προστατευόμενα μέλη πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά φέτος φορολογική δήλωση. Αλλιώς θα έχουν πρόστιμο και δεν θα μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα.

3. Οι μισθοί και οι συντάξεις καθώς και οι παρακρατούμενοι φόροι είναι φέτος  προσυμπληρωμένοι στην δήλωση Ε1 και δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων προκειμένου να υποβάλλουμε την δήλωση. Να επισημάνουμε ότι και φέτος τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα στείλουν ταχυδρομικώς καμία βεβαίωση σύνταξης. Θα εκτυπώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων των ταμείων.

Επισήμανση:Πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που έχει κάποιος ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή όχι.

4. Οι τόκοι καταθέσεων πρέπει να δηλωθούν φέτος από το 1ο ευρώ και θα προστεθούν στα εισοδήματα για να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5. Αποδείξεις ισχύουν μόνο για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες με το αντικειμενικό σύστημα και όσους έχουν μπλοκάκι και φορολογούνται ως μισθωτοί.

Οι αποδείξεις πρέπει να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος ώστε να ισχύει η έκπτωση φόρου 2100 ευρώ. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσοστό θα επιβάλλεται ποινή 22% επί της διαφοράς (απαιτούμενες – προσκομιζόμενες αποδείξεις).

Τέλος να τονίσουμε ότι φέτος δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς εκκαθαριστικά και η εκτύπωσή τους θα γίνεται μέσω του taxis.

Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης η πρώτη δόση είναι μέχρι τις 31/7 ενώ σε περίπτωση πιστωτικής δήλωσης υποχρεωτική είναι η αναγραφή του αριθμού ΙΒΑΝ του βιβλιαρίου τραπέζης προκειμένου να πιστωθούν αυτόματα τα χρήματα της επιστροφής.

Καλό θα είναι οι φορολογούμενοι να μην αφήσουν την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης για την τελευταία στιγμή (30/6) ώστε να μην υπάρξουν πάλι προβλήματα με πιθανή υπερφόρτωση του taxis λόγω του μεγάλου αριθμού υποβαλλόμενων δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Επίσης, όσοι έχουν τέκνα και δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα (έντυπο Α21), όσο πιο γρήγορα υποβάλλουν την δήλωση τόσο πιο γρήγορα θα εκκαθαριστεί η αίτησή τους και θα πάρουν τα χρήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις και την υποβολή τους περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2332057089.

Site: www.naoussa-taxis.gr

Facebook: Naoussa-taxis

Twitter: Κammenos PanagiotisΣτον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ποιο είναι το ποσό του επιδόματος που αναλογεί στους δικαιούχους ανά περίπτωση με βάση το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και την αντικειμενική αξία από την ακίνητη περιουσία. Οικογενειακή κατάσταση Φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως Ακίνητη περιουσία (αντικειμενική αξία) έως Ποσό επιδόματος Παλιό όριο Νέο όριο Άγαμος 6.000 ευρώ 7.050 ευρώ 125.000 ευρώ 500 ευρώ Έγγαμος χωρίς παιδιά - Μονογονεϊκή με 1 παιδί 8.000 ευρώ 9.400 ευρώ 200.000 ευρώ 666,67 ευρώ Έγγαμος με 1 παιδί - Μονογονεϊκή με 2 παιδιά 9.000 ευρώ 10.575 ευρώ 200.000 ευρώ 750 ευρώ Έγγαμος με 2 παιδιά – Μονογονεϊκή με 3 παιδιά 10.000 ευρώ 11.750 ευρώ 200.000 ευρώ 833,33 ευρώ Έγγαμος με 3 παιδιά -Μονογονεϊκή με 4 παιδιά 11.000 ευρώ 12.925 ευρώ 200.000 ευρώ 916,67 ευρώ Έγγαμος με 4 παιδιά - Μονογονεϊκή με 5 παιδιά 12.000 ευρώ 14.100 ευρώ 200.000 ευρώ 1.000 ευρώ Έγγαμος με 5 παιδιά –Μονογονεϊκή με 6 παιδιά 13.000 ευρώ 15.275 ευρώ 200.000 ευρώ 1.083,33

www.dikaiologitika.gr

Με δεδομένο ότι στο εξής για την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2013, όπως θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις,σύμφωνα με το dikaiologitika.gr το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι ενδέχεται να φτάσουν τους 320 χιλιάδες, οι πολίτες που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα από το κοινωνικό μέρισμα

Ήδη αναμένεται στις 10 Ιουνίου θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα μέρισμα σε 115 χιλιάδες νοικοκυριά. Άλλες 50 χιλιάδες αιτήσεις που είχαν γίνει αποδεκτές μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά δεν καταβλήθηκε το ποσό για λόγους ελέγχου αυτών, αξιολογούνται.

Σε χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας, Β. Κεγκέρογλου, ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρη, και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Φ. Σαχινίδης, Γ. Κουτρουμάνης και Χρ. Πρωτόπαππας) αποφασίστηκαν μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, πέραν της αξιοποίησης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, εκτιμάται ότι θα έχουν κάποια ελπίδα να πάρουν την ενίσχυση ορισμένοι από όσους έμειναν άνεργοι πέρυσι και εφόσον δεν φιλοξενούνται (περίπου 40 χιλιάδες άτομα ) αλλά και όσοι δεν κάλυπταν τα κριτήρια το 2012 αλλά τα καλύπτουν το 2013 (λόγω μείωσης εισοδήματος) .

Παράλληλα αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Το εισοδηματικό όριο διευρύνεται από 6.000 ευρώ στις 7.050 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Συνεπώς, για οικογένεια με δύο παιδιά το συνολικό όριο εισοδήματος (με έτος αναφοράς το 2013) διαμορφώνεται στα 11.750 ευρώ από 10.000 ευρώ.

Για τη χορήγηση του βοηθήματος θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά κριτήρια. Η ακίνητη περιουσία πρέπει να είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 125.000 ευρώ, αν οι δικαιούχοι είναι άγαμοι χωρίς παιδιά, ή μέχρι 250.000 ευρώ εάν είναι έγγαμοι. Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται σε 500 ευρώ και προσαυξάνεται ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών φθάνοντας τα 666,7 ευρώ για ζευγάρι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, τα 750 ευρώ για ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο, τα 833,30 ευρώ για ζευγάρι με 2 εξαρτώμενα τέκνα, κ.ο.κ. . Δηλαδή το βασικό ποσό του βοηθήματος των 500 ευρώ προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά ποιο είναι το ποσό του επιδόματος που αναλογεί στους δικαιούχους ανά περίπτωση με βάση το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και την αντικειμενική αξία από την ακίνητη περιουσία.

Οικογενειακή κατάσταση

Φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως

Ακίνητη περιουσία (αντικειμενική αξία) έως

Ποσό

επιδόματος

 

Παλιό όριο

Νέο όριο

   

Άγαμος

6.000 ευρώ

7.050 ευρώ

125.000 ευρώ

500 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά – Μονογονεϊκή με 1 παιδί

8.000 ευρώ

9.400 ευρώ

200.000 ευρώ

666,67 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί – Μονογονεϊκή με 2 παιδιά

9.000 ευρώ

10.575 ευρώ

200.000 ευρώ

750 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά – Μονογονεϊκή με 3 παιδιά

10.000 ευρώ

11.750 ευρώ

200.000 ευρώ

833,33 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά -Μονογονεϊκή με 4 παιδιά

11.000 ευρώ

12.925 ευρώ

200.000 ευρώ

916,67 ευρώ

Έγγαμος με 4 παιδιά -

Μονογονεϊκή με 5 παιδιά

12.000 ευρώ

14.100 ευρώ

200.000 ευρώ

1.000 ευρώ

Έγγαμος με 5 παιδιά -Μονογονεϊκή με 6 παιδιά

13.000 ευρώ

15.275 ευρώ

200.000 ευρώ

1.083,33

- See more at: http://arouraios.gr/2014/06/poioi-kerdizoun-apo-tis-allages-sto-koinoniko-merisma/#sthash.c3LEpc09.dpuf

 Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ και Φ.Π.Α.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

 

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα εγκύκλιο σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών μετά τον Ν. 4254/2014.

Παραθέτουμε παρακάτω τις σημαντικότερες τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών διατάξεων:

1. Οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς και με τις προϋποθέσεις ότι είναι φυσικά πρόσωπα και δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία, για τις πράξεις που πραγματοποιούν από 1.1.2014 και εφεξής, υποχρεούνται σε υποβολή μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Αυτό ισχύει τόσο για τους αγρότες που είχαν ενταχθεί από παλιά στο κανονικό καθεστώς, όσο και για όσους εντάσσονται από 1.1.2014 στο καθεστώς αυτό. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή για υποβολή περιοδικής κάθε τρίμηνο.

 2. Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα) εκδίδεται εκκαθάριση, κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.

Παράδειγμα: Όταν κάποιος πουλάει την παραγωγή του μέσω αγροτικού συνεταιρισμού (όπως συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή μας) οφείλει ο συνεταιρισμός να του εκδώσει εκκαθάριση το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους.

3. Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι (συνεταιρισμοί ή έμποροι) καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις των εν λόγω αγροτών.

Κατά συνέπεια, οι παραγγελιοδόχοι υποχρεούνται στην απόδοση στο δημόσιο του συνόλου του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων, ενώ οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω πωλήσεις. Με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι παραγγελιοδόχοι αποδίδουν στους αγρότες την καθαρή αξία των πωλήσεών τους που δικαιούνται, βάσει των συμφωνιών που συνάπτουν.

4.  Η προβλεπόμενη υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2014, γίνεται με σχετική δήλωση μεταβολής στη Δ.Ο.Υ  έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών με το νέο καθεστώς περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.Η απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα - Δικαιούχοι και χρόνος καταβολής.

 Υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς η ΚΥΑ για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος (ΠΟΛ. 1111/16.4.2014). 

1.  Δικαιούχοι, Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια, Ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, προχωρά στη διανομή κοινωνικού μερίσματος, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, χωρίς να τίθεται σε διακινδύνευση η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2014.

Συγκεκριμένα, περίπου 600 χιλιάδες οικογένειες ή 1.000.000 πολίτες, θα λάβουν 450 εκατ. € περίπου, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

• Ως βασικό όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.
• Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.
• Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών/ η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6).
• Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για ένα (1) προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).
• Προκειμένου για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).
• Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) (ν. 3842/2010, Α΄ 58) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
• Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα.

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος

Δικαιούχοι Βασικό όριο εισοδήματος (€) Καταβαλλόμενο ποσό (€)
Αιτών / Αιτούσα 6.000 500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.000 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.000 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες(για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.000 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.000 +83,33

 
Αντίθετα, εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:

• Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.
• Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
• Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
• Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία. 


2. Χρόνος και τρόπος καταβολής κοινωνικού μερίσματος


• Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
• Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
• Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.
• Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.
• Ειδικά για τους μακροχρόνια ανέργους, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.

 

Πηγή: e-forologia.gr

 Υποβολή εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc


 Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι με τέκνα για να μπορέσουν να πάρουν τα οικογενειακά επιδόματα. Όσοι τα δικαιούνται (με βάση εισοδηματικά κριτήρια) θα  υποβάλλουν μετά την υποβολή της φορολογικής  δήλωσης (έντυπο Ε1) το έντυπο Α21 για τα επιδόματα, μόνο ηλεκτρονικά μέσω taxis.

Για να δικαιούνται το επίδομα πρέπει τα τέκνα να είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

1. Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο, δηλαδή έως 480 ευρώ το έτος για ένα (1) παιδί και έως 960 ευρώ/έτος για 2 παιδιά.
Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
- Από 1-1-2014, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2013 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2014.

2. Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:

Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Προθεσμίες υποβολής: Η αίτηση μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2014 και μέχρι τις 15/01/2014.

Σημείωση: Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του διοικητή του ΟΓΑ κ. Βεργίνη η πρώτη δόση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου . Η σχετική εφαρμογή στο taxis έχει ανοίξει μαζί με την εφαρμογή των δηλώσεων και οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο Α21 για το 2014 από τις 20/3.


Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στην Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.

Τηλ./Fax: 2332057089Από 1/4 έως και 31/10 οι αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Tι ισχύει για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις των αγροτών.

Επιμέλεια: Καμμένος Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

 

"1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014. Αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν.

2. Για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2014 μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, η καταβολή του επιστρεπτέου φόρου θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 για το έτος 2013.

3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013."
 
 Όσον αφορά τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με μεταβολή εργασιών από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση υποβολής μίας μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων (ανά τρίμηνο) σύμφωνα με σχετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου στη Βουλή.
 
Επίσης, όσον αφορά την φορολογική δήλωση του 2014 (χρήση 2013), τα αγροτικά εισοδήματα των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του 2013 θα προσδιοριστούν με τον παλαιό τρόπο (με το αντικειμενό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος ανά στρέμμα) και θα φορολογηθούν κατ' εξαίρεση με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων. Από την 1/1/2014 τα εισοδήματα όλων των αγροτών (ειδικού και κανονικού καθεστώτος) θα φορολογηθούν από το 1ο ευρώ με 13% και θα υπάρχει και 55% προκαταβολή φόρου όπως για όλους τους υπόλοιπους επιτηδευματίες.
'Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων».
Ωστόσο, στην κλίμακα αυτή ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος αγρότης να έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός του.
Μεγαλή προσοχή λοιπόν στην προσκόμιση των σωστών αποδείξεων ειδικά για τα αγροτικά εισοδήματα του 2013 ώστε να να μην επιβληθεί πρόστιμό 22% στην διαφορά (απαιτούμενες μείον υποβληθείσες).
 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα. Οι αλλαγές και τα σημεία-κλειδιά στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του Oικ. Έτους 2014 (χρήση 2013). Οι φορολογούμενοι πρέπει να επιδείξουν και φέτος ιδιαίτερη προσοχή κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρους και πρόστιμα.

Στο νέο έντυπο Ε1 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Οι  σημαντικότερες είναι οι παρακάτω:

1. Καταργούνται σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές μιας και καταργήθηκε η έκπτωση φόρου 10% για ενοίκια κύριας κατοικίας ή παιδιών , τόκους στεγαστικών δανείων,  δίδακτρα σε φροντιστήρια και ασφάλιστρα ζωής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον ελάφρυνση φόρου από αυτές τις δαπάνες.

Οι δαπάνες που μειώνουν το φόρο είναι ελάχιστες με σημαντικότερες τις ιατρικές (εφόσον όμως υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος) και τα ποσά διατροφής από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

2. Αυξάνεται το τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για όσους το 2013 νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα και ημιυπαίθριους χώρους ( Ν. 4178/2013).

3. Καταργείται το επιπλέον αφορολόγητο ποσό για γονείς με προστατευόμενα τέκνα και δεν υπάρχει πλέον καμία φορολογική ελάφρυνση.

4. Καταργείται το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των 2.000 ευρώ για όσους έχουν αναπηρία 67%  και άνω. Από φέτος θα παρέχεται μόνο έκπτωση φόρου 200 ευρώ. (εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α)

5. Η αναγραφή των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) στο νέο έντυπο Ε1 σταματάει και μαζί της παύει να ισχύει η σχετική έκπτωση φόρου.

6. Προστέθηκαν νέοι κωδικοί στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης από το 1ο ευρώ και όχι πάνω από 250 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Τα ποσά των τόκων αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα για να μπει εισφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4%. (αναμένουμε την τελική διευκρίνιση για το ακριβές ποσό των τόκων).

7. Φορολόγηση των νέων άνω των 18 ετών που δεν είναι προστατευόμενα τέκνα (πχ φοιτητές) ή έχουν εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ.

Τα σημεία-κλειδιά που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι:

- Οι αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου ισχύουν κανονικά και για την χρήση 2013 και πρέπει να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος μόνο όμως για μισθωτούς και συνταξιούχους.

-Επίσης,  μεγάλη προσοχή σε όσους δικαιούνται και τα επιδόματα τέκνων από τον ΟΓΑ. Πρέπει όσοι τα δικαιούνται (ανάλογα τα εισοδήματά τους) να υποβάλλουν μετά την υποβολή της φορολογικής  δήλωσης και μέχρι την προθεσμία που θα ορίσει ο ΟΓΑ  το έντυπο Α21 για τα επιδόματα, μόνο ηλεκτρονικά μέσω taxis.

-Τέλος, όσοι  υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα έρθουν αντιμέτωποι με τα νέα πρόστιμα του Υπουργείου Οικονομικών και δεν θα μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Οικ. Έτους 2014 θα ξεκινήσει (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών) στις 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω taxis.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας στο γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα. Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014;

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc


Την Δευτέρα 17 Μαρτίου άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxis για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) για το έτος 2014.
Επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση σχετικά με το ποιοι υποχρεούνται τελικά να υποβάλλουν φέτος δήλωση Ε9 θα αναλύσουμε παρακάτω πότε  πρέπει αυτό να γίνει.

Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να απεικονιστεί σωστά η περιουσιακή μας κατάσταση, γιατί με το νέο έντυπο Ε9 θα υπολογιστεί ό νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πληρώσουμε μέσα στο καλοκαίρι.

 

Αναλυτικά ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής:

 

 Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Ε9 για το έτος 2014 έχουν όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
 
Εκτός όμως από αυτούς, λόγω της κατάργησης του ΦΑΠ και της θέσπισης του Ε.Ν.Φ.Ι.Α, για να αποφευχθεί  η πιθανότητα εσφαλμένου υπολογισμού του φόρου αυτού, υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και οι παρακάτω:

1.     Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.

2.     Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαίθριους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.

3.     Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή, καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.

4.     Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.

5.     Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

6.     Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.

7.     Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει  προσδιορισθεί η αποζημίωση,  για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).

Όσον αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο  ότι εμπρόθεσμες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης - εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. του οικείου έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από τον επόμενο του μήνα της αρχικής εκκαθάρισης.

Συμπερασματικά, όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2013 (π.χ μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, τακτοποίηση χώρων κ.α) πρέπει να τις δηλώσουν στο Ε9 του 2014.

Επίσης,  όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν λάθη στα Ε9 προηγουμένων ετών (2011,2012,2013) μπορούν να τα διορθώσουν ηλεκτρονικά χωρίς πρόστιμο μέσα από την εφαρμογή στο taxis για όσο χρονικό διάστημα τους επιτρέπεται μετά την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος  Φ.Α.Π (Φόρου Ακίνητης Περιουσίας) του οικείου έτους.

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) για το έτος 2014 θα συνεχιστεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2014.


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή της δήλωσης Ε9 περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.
Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου εντύπου Ε1 για το 2014 (χρήση 2013)

 • Καταργήθηκε η έκπτωση φόρου 10% για ενοίκια, τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, στεγαστικό επίδομα, κατοίκους παραμεθόρων περιοχών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και αποκατάσταση ακινήτων και διατηρητέων.
 • Αυξήθηκε το τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για όσους το 2013 προχώρησαν σε νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων και ημιυπαίθριων χώρων.
 • Προστέθηκε νέος ειδικός κωδικός 017-018 για μείωση της φορολογίας σε επιτηδευματίες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Θα φορολογούνται για τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους με συντελεστή 13% αντί για 26% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια.
 • Προστέθηκε νέος κωδικός για μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» οι οποίοι θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.
 • Σε ξεχωριστούς κωδικούς θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων.
 • Στον πίνακα 2 καταργήθηκε ο κωδικός 011-012 στον οποίο οι μισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν αν «πήραν στεγαστικό επίδομα» αφού πλέον δεν υπάρχει η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.
 • Καταργήθηκε ο κωδικός 015-016 το οποίο συμπλήρωναν οι μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση φόρου.
 • Καταργήθηκε ο κωδικός 017-018 ο οποίος αφορούσε όσους είχαν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Πλέον όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση με εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενη μέλη (φοιτητές κλπ).
 • Καταργήθηκε ο κωδικός 021-022 που συμπλήρωναν όσοι είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
 • Άλλαξε ο κωδικός 001-002 που συμπληρώνουν όσοι δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω. Πέρυσι ίσχυε αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ και φέτος παρέχεται έκπτωση φόρου 200 ευρώ.
 • Καταργήθηκαν οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς για τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων τους.
 • Στον πίνακα 4 προστέθηκε ο κωδικός 307- 308 όπου δηλώνεται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ.

Πρόκειται για τους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και έχουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουν σύμβαση, να έχουν έως τρεις εργοδότες (φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα) και εφόσον οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα εργοδότη.

 • Προστέθηκε νέος κωδικός 309- 310 στον οποίο θα «φακελώνονται» όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο
 • Προστέθηκε νέος κωδικός 311-312 αφορά για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται.
 • Δεν υπάρχει πλέον ο κωδικός 403-404 καθώς καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή καθώς και οι κωδικοί 415- 416 όπου δηλωνόντουσαν οι ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.

Προσοχή στα τεκμήρια

Στον πίνακα 5 του τεκμηρίου της κατοικίας προστίθενται δύο νέοι κωδικοί: 231 και 234 τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους με το νόμο 4178/2013. 

Συγκεκριμένα θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων.

Οι τόκοι καταθέσεων 

Πλέον προστέθηκαν νέοι κωδικοί 667-678 στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης από το πρώτο ευρώ και όχι πάνω από 250 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. 

Τα ποσά των τόκων αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα για να μπει εισφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4%.

 • Στον κωδικό 433- 434 δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους τόκους καταθέσεων.
 • Τα ενοίκια κατοικιών παρά την κατάργηση της φοροαπαλλαγής θα δηλώνονται στον πίνακα 6 αντί για πίνακα 7.

Ποιες φοροαπαλλαγές καταργήθηκαν

 • Ο κωδικός 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.
 • Ο κωδικός 063-064 που αφορούσε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας.
 • Ο κωδικός 073-074 με τα ασφάλιστρα ζωής.
 • Ο κωδικός 039-040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων
 • Ο κωδικός 037-038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων.
 • Ο κωδικός 084-085 για τα δίδακτρα σε φροντιστήρια (θα μετράνε μόνο για τις αποδείξεις)

 

Οι τελικές ρυθμίσεις για τους αγρότες - Στα 15.000 ευρώ το όριο τήρησης στοιχείων εσόδων-εξόδων - Μία ετήσια δήλωση Φ.Π.Α.

Μετά από σύσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, αποφασίστηκαν τα εξής:

· Οι αγρότες που υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία εσόδων-εξόδων είναι όσοι το εισόδημά τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

· Όλοι οι αγρότες (ακόμα και όσων το εισόδημα είναι άνω των 15.000 ευρώ) δεν θα έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων παρά μόνο συγκεντρωτικών παραστατικών εσόδων και εξόδων. (Εξαιρούνται όσοι έχουν άλλες δραστηριότητες και για τις οποίες ήδη τηρούν βιβλία).

· Για τα 5 πρώτα χρόνια οι αγρότες που μπαίνουν στο νέο σύστημα απαλλάσσονται του τέλους επιτηδεύματος, όπως και εκείνοι που βρίσκονται 3 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.

· Όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους. Επίσης, η υποχρέωση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων όσον αφορά στα έξοδα γίνεται ετήσια.

· Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ως φυσικά πρόσωπα, όσοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (Ομάδων, Συνεταιρισμών και εμπόρων).

· Οι Ομάδες και Συνεταιρισμοί που εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις των αγροτών πραγματοποιούν την εκκαθάριση μια φορά το χρόνο.

· Οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) 27,5% αντί 55%.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας.

 

Υποχρεώσεις των αγροτών που θα τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων.

 Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης , Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

 Οι αγρότες που, από 1.1.2014, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.:


1. Υποχρεούνται να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας (απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013).

2. Εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

3. Εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες που πραγματοποιούνται εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013).

Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής).

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι αγρότες που θα υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς στα παρακάτω:

 

1. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2014 τιμολόγια αγοράς (αγροτικών προϊόντων) από αντισυμβαλλόμενους προς αγρότες, οι οποίοι από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., πρέπει το αργότερο μέχρι τις 15.2.2014, για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων να εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους και τιμολόγια (πώλησης) από τους αγρότες, με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.1.2014 ή 28.2.2014, ανάλογα με το αν ο αγρότης είναι υπόχρεος σε διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία, αντίστοιχα. 

 

2. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια για την πώληση προϊόντων από τους αγρότες, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., προς αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι (αγρότες) από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., θα πρέπει το αργότερο εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους αντισυμβαλλόμενους για τη χρέωση του Φ.Π.Α.

 

Η μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς γίνεται στη ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής εργασιών μέχρι 15.2.2014, για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.

Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό γραφείο

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων  "naoussa-taxis"

www.naoussa-taxis.gr, Tηλ./Fax: 2332057089 Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.


Eπιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc


Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1281/30.12.2013 απαλλάσσονται από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να κοιτάξουν τα τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων τους έτους 2013 και να ελέγξουν αν ξεπερνάνε το παραπάνω όριο των 10.000 ευρώ (τζίρος).

Αν το ξεπερνάνε θα πρέπει σύμφωνα  με τον ΚΦΑΣ να τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων και να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με δήλωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ.
Επίσης, στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
 
Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας. Προκήρυξη προγράμματος επιδότησης άνεργων νέων μέχρι 35 ετών με 10.000 ευρώ "Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία" για ίδρυση νέας επιχείρησης.


Δικαιούχοι

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης

παρέμβασης.

 

2. Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ.

 

3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

 

6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει ̟πραγματο̟ποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (16/12/2013) και μετά. Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

7.ύναται να υπαχθέν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο).

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ.

 

 Η υποβολή των αιτήσεων-επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 30/12/2013 στο site του ΟΑΕΔ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης σας ηλεκτρονικά, την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και όλη την διαδικασία που απαιτεί η ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής της αίτησης περάστε από το γραφείο μας.Προκήρυξη προγράμματος επιδότησης "Νέων Αγροτών"- Δικαιούχοι και προυποθέσεις.

Το υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και τροφιμων καλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).


Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 18.3.2014.


1. Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.

β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.

δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3).

Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

 

Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

α) Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.

β) Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους ή Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.

γ) Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.

ε) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.

β) Πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων, του Κεφ.Ι.Γ4.

γ) Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

δ) Αναλυτική περιγραφή της εκτίμησης του συνολικού μεγέθους και του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας ή τηλεφωνήστε στο 2332057089.

 

Τι θα ισχύσει από 1.1.2014 σχετικά με τον ΚΦΑΣ - Δείτε τις αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο 52 αυτού αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με τον Κ.Φ.Α.Σ.:
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου,  γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εφαρμογή των διατάξεων ενόψει και της κατάργησης ορισμένων διατάξεων αυτού από 1.1.2014.».

Ας δούμε επιγραμματικά τις αλλαγές που ορίζονται στο σχέδιο νόμου:

I. Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την τήρηση των βιβλίων (θα υπάρξουν εξαιρέσεις)

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

[1.    Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.»].

ΙΙ. Έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση φορολογικών στοιχείων

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

[ Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών»].

ΙΙΙ. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.»].

ΙV. Παρακολούθηση διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[5.    Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.»].

V. Παράταση έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31.12.2014Συνεπώς Και μετά την 1.1.2014 θα συνεχίσει να λειτουργεί το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις .

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015».]

Σημείωση
: Όλες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven Νέα επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ - Προϋποθέσεις συμμετοχής.

  Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc


Δύο νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ περιμένουμε να προκηρυχθούν που θα βοηθήσουν όσους έχουν κάρτα ανεργίας να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση.

Τα προγράμματα που αναμένουμε είναι τα παρακάτω:

1.      «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» που θα επιδοτήσει με 10.000 ευρώ 7.000 περίπου νέους μέχρι 35 ετών που θέλουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με βασικό άξονα την καινοτομία.

2.      «Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών»  που θα επιδοτήσει με 24.000 ευρώ 2.200 ανέργους ηλικίας 22-64 ετών

1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών.

Ποια είναι όμως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να μπορέσει κάποιος να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να ωφεληθεί από τα παραπάνω προγράμματα; Παρακάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά τα βήματα που χρειάζονται:

Βήμα 1ο : Έκδοση κάρτας ανεργίας και διατήρησή της μέχρι την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Βήμα 2ο : Έκδοση βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τον ΟΑΕΔ.

Όταν κάποιος βγάζει κάρτα ανεργίας για πρώτη φορά περνάει και από την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης από τον αρμόδιο σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σας στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ να έχετε κρατήσει την βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης και να την καταθέσετε με την αίτησή σας.

Βήμα 3ο: Βεβαίωση παρακολούθησης «Σεμιναρίου Επιχειρηματικότητας» σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται δωρεάν από τον ΟΑΕΔ και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο υποκατάστημα ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

Βήμα 4ο: Επιλογή της πιθανής έδρας της επιχείρησής σας.

Κάντε μία πρώτη έρευνα αγοράς και βρείτε τον χώρο που είναι κατάλληλος για την επιχείρησή σας ( χωρίς να δεσμευτείτε με συμβόλαιο) ώστε να είστε έτοιμοι όταν προκηρυχθούν τα προγράμματα.

Βήμα 5ο : Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan).

Προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησής σας είναι η σύνταξη και η υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan). Καλό είναι να ξεκινήσετε από σήμερα την προεργασία για το επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλλετε αργότερα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Τι ακριβώς είναι όμως το Επιχειρηματικό Σχέδιο;

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

H μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Παρόλο που η προετοιμασία και η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί γνώσεις, χρόνο και περιοδικές επανεξετάσεις, η ολοκλήρωση του προσφέρει στην επιχείρηση χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την πορεία της στην αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.

Σε κάθε περίπτωση, ένα τεκμηριωμένο και αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο και μια σωστά συμπληρωμένη αίτηση θα αυξήσει στο μέγιστο τις πιθανότητες να πάρετε την επιδότηση και να ξεκινήσετε την δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα

Εμείς είμαστε κοντά σας για να σας ενημερώσουμε άμεσα όταν βγουν οι προκηρύξεις και να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας , αξιόπιστα και πάντα μέσα στις προθεσμίες του κάθε προγράμματος. Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες από 01/01/2014.
 Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc
  
  Σύμφωνα με το  Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) από τις αρχές του 2014 οι αγρότες θα πρέπει να διατηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων (απλογραφικά). Πρόκειται για μία νέα σελίδα στη φορολογική πραγματικότητα των αγροτών, η οποία αποσκοπεί στη φορολόγησή τους, όχι πλέον με τη στρεμματική τους απόδοση, αλλά με καθαρά λογιστικά κριτήρια. Με την τροποποίηση του φορολογικού καθεστώτος οι αγρότες θα αντιμετωπίζονται πλέον ως επιχειρηματίες.
 Έτσι από το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Ακόμη καταργείται και το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και έτσι το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, από το πρώτο ευρώ. Για την χρήση όμως του 2013 (Οικ. Έτος 2014) όλοι οι αγρότες θα φορολογηθούν σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών.
 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στον Ιανουάριο, όλοι οι αγρότες (με λίγες εξαιρέσεις) θα πρέπει να δηλώσουν έναρξη εργασιών στην εφορία, να διατηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να καταθέτουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όπως όλες οι επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια όταν πωλούν αγροτικά προϊόντα, να παίρνουν τιμολόγια όταν θα αγοράζουν λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροεφόδια ώστε να μπορούν να περάσουν ως έξοδα τα χρήματα που έδωσαν. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι κάθε φορά που θα θελήσουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους θα εκδίδουν δελτία αποστολής υποχρεωτικά. (π.χ τα σταφύλια για το οινοποείο). Ακόμα, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει αναμένεται να υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων και θα αφορούν κυρίως όσους αποκτούν εισοδήματα της τάξης μέχρι και 3.000-5.000 ευρώ το χρόνο.
Αναμένουμε ωστόσο να δούμε τις επόμενες ημέρες την τελική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις πιθανές εξαιρέσεις που ίσως ισχύσουν για κάποιες κατηγορίες αγροτών και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων και όλη την φορολογική-λογιστική  εργασία για  όλους τους αγρότες της περιοχής μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές αντιλαμβανόμενοι την δύσκολή οικονομικά συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλεφωνήστε μας στο 2332057089.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων “naoussa-taxis
Καμμένος Λ. Παναγιώτης
Facebook: Naoussa-taxis


Δύο νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας καινοτόμων νέων και νέων αγροτών ξεκινούν σύντομα.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

Το πρώτο νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» θα ξεκινήσει σύντομα σύμφωνα με πληροφορίες του γραφείου μας. Ο φορέας υλοποίησης του θα είναι ο ΟΑΕΔ ο οποίος θα επιδοτήσει με 10.000 ευρώ περίπου 7.000 νέους μέχρι 35 ετών οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Την επιδότηση θα λάβουν μόνο όσοι νέοι καταθέσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ φάκελο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιχειρηματικό σχέδιο) στην οποία θα εμπλέκονται οι ίδιοι. Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει περισσότερη έμφαση στην καινοτομία θα χρηματοδοτήσει κλάδους και τομείς που θα έχουν σχέση με τα παρακάτω: τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, ανακύκλωση, προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, εξ’ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης, πράσινη επιχειρηματικότητα, και γενικότερα νέες τεχνολογίες. Οι δραστηριότητες που τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος που βγει τις αμέσως επόμενες ημέρες εκτός απροόπτου.

Για να ενταχθεί κάποιος νέος μέχρι 35 ετών στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις που θα είναι οι παρακάτω:
 1. Να διαθέτει ενεργή κάρτα ανεργίας και να έχει περάσει από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ.
 2. Να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενής που να έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
 3. Να διαθέτει έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
 4. Το πιο σημαντικό απ' όλα τα παραπάνω είναι να έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ θα ορίζεται σε 12 μήνες και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. 
Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ θα καταβληθεί άμεσα μετά την έκδοση της θετικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και θα διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Επίσης σύντομα θα ανακοινωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα με τον τίτλο "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" που  θα δώσει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και θα αφορά νέους αγρότες μέχρι 40 ετών. Θα δοθούν επιδοτήσεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 περίπου δικαιούχους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που ενδέχεται να τροποποιηθούν από την οριστική προκήρυξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι νέοι αγρότες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να είναι φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και συγκεκριμένα α) Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού ή β) Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. Όλοι οι Δήμοι της Ημαθίας είναι μέσα στο πρόγραμμα βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου.
 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
 • Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 • Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
 • Να αναλάβουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα παρέχονται στο γραφείο μας.

Σας ενημερώνουμε καθημερινά τόσο μέσω μέσω της ιστοσελίδας μας naoussa-taxis.gr όσο και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook: Naoussa-taxis , Τwitter: Kammenos Panagiotis) για όλα τα τρέχοντα οικονομικά, φορολογικά και επιχειρηματικά νέα, για νέες θέσεις εργασίας και αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων για την ένταξή σας σε επιδοτούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης σας παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος οικονομικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων που θα βοηθήσουν τόσο εσάς όσο και τις επιχειρήσεις σας να ξεπεράσετε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία και να αναδείξετε τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας.


Επισκεφτείτε το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11, στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2332057089. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και αξιόπιστα.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο, Συμβουλευτική Eπιχειρήσεων "naoussa-taxis".
Καμμένος Λ. Παναγιώτης

Η οικονομία και η φορολογία on-line, από τη Νάουσα σε όλο τον κόσμο...!!!
Μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες μας:

Like us on facebook: Naoussa-taxis
Follow us on twitter: Kammenos Panagiotis

LinkedIn: Παναγιώτης Καμμένος


Oι θέσεις κοινωφελούς εργασίας ανά ειδικότητα που θα προκηρυχθούν σύντομα σε Νάουσα, Βέροια και Αλεξάνδρεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 58 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ.
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 14 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 17 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 20 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ
Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 60 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.


Λίγες μέρες πριν δημοσιευτεί η προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία 28.000 θέσεων του ΟΑΕΔ, το γραφείο μας σας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δημόσιους φορείς της Νάουσας, της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης.
58 θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν συνολικά για τη Νάουσα, 115 για τη Βέροια και 60 για την Αλεξάνδρεια.
Παραπάνω παραθέτουμε τους αναλυτικούς μας πίνακες με τις θέσεις, τον φορέα πρόσληψης και τις ειδικότητες.


Ποιοι δικαιούνται να πάρουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Αναλυτικά κριτήρια και παραδείγματα.
 
Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc
 
 
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επίδοματος πετρελαίου θέρμανσης και όλη τη διαδικασία χορήγησής του.

 

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω αναλυτικά τα κρίτηρια για τη χορήγηση του επιδόματος καθώς και παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχοι ή όχι.
 
Εισοδηματικά κριτήρια*: 

- Άγαμοι υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ (από 25.000 ευρώ πέρυσι),
- Έγγαμοι υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ (από 35.000 ευρώ πέρυσι), με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο,
- Μονογονεϊκή οικογένεια έως 43.000 ευρώ με ένα τέκνο με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

*Επισήμανση: Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή της δήλωσης που υποβάλλαμε όλοι μας το καλοκαίρι που μας πέρασε, οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012).

Περιουσιακά κριτήρια:
 

- Άγαμοι υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνητη περιουσία (από 150.000 ευρώ πέρυσι),
- Έγγαμοι υπόχρεοι και μονογονεϊκές οικογένειες έως 300.000 ευρώ ακίνητη περιουσία (από 200.000 ευρώ πέρυσι),
- Όσοι κατέχουν αυτοκίνητο μέχρι 3.000cc, έναντι των 2.000cc που ίσχυε πέρυσι.

Εξαιρέσεις
: 1) Προστατευόμενα μέλη (ανήλικα τέκνα, φοιτητές κ.α)

                    2) Φορολογούμενοι που δηλώνουν στη φορολογική δήλωση ότι φιλοξενούνται.**
                    3) Η επαγγελματική στέγη.
                    4) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα Ν.Π κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
                    5) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

**Επισήμανση: Μπορεί κάποιος να λάβει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ακόμα και αν στη δήλωση του οικ. έτους 2013 (χρήση 2012) δηλώνε φιλοξενούμενος μόνο αν έχει μεταβεί μέσα στο 2013 σε κύρια κατοικία είτε ιδιόκτητη (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) είτε μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη και το δηλώσει βέβαια (κατέχοντας βέβαια όλα τα νόμιμα κατά περίπτωση δικαιολογητικά) στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014 (χρήση 2013).


Καθοριστικοί παράγοντες για τον υπολογισμό του ακριβούς ύψους του επιδόματος είναι η επιφάνεια της κατοικίας του νοικοκυριού (κύρια κατοικία με πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή μισθωμένη και δωρεάν παραχωρούμενη) και η περιοχή της χώρας στην οποία βρίσκεται.

Πιο αναλυτικά:
 
Η χώρα έχει χωριστεί σε τέσσερις γεωγραφικές και κλιματολογικές ζώνες.
 
ΖΩΝΗ Α  Νομός Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας
 
ΖΩΝΗ Β  Νομός Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.
 
ΖΩΝΗ Γ  Νομός  Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
 
ΖΩΝΗ Δ  Νομός   Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού.
Το ποσό επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε στα 0,35 €/λίτρο, από 0,28 €/λίτρο που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 
Το επίδομα υπολογίζεται ως λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας και επιδοτείται μόνο η επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα (κύρια κατοικία) . Η ποσότητα που επιδοτείται ανά νοικοκυριό είναι 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο για τα νοικοκυριά που ζουν στην Α ζώνη, 15 λίτρα ανά τετραγωνικό για τα νοικοκυριά που ζουν στη Β ζώνη (Ημαθία), 8 λίτρα ανά τετραγωνικό για τα νοικοκυριά που ζουν στην Γ ζώνη και 5 λίτρα ανά τετραγωνικό για τα νοικοκυριά που ζουν στην Δ ζώνη.

Προσοχή!!!: Για να πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικούς λογαριασμούς των  ωφελουμένων θα πρέπει οι πρατηριούχοι ( ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) να υποβάλλουν άμεσα τα φορολογικά στοιχεία πώλησης στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης.
 
Παραδείγματα

 1. Μια οικογένεια  ζει στη Νάουσα σε μια κατοικία επιφάνειας 88 τ.μ και καλύπτει τα υπόλοιπα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η οικογένεια αυτή δικαιούται επιδότηση για ποσότητα 1320 λίτρων. Με βάση αυτό το δεδομένο το μέγιστο επίδομα που δικαιούται το συγκεκριμένο νοικοκυριό είναι 462 ευρώ. Το 25% του επιδόματος που δικαιούται να προεισπράξει είναι 115,50 ευρώ.
 
2. Μία άλλη οικογένεια ζει στην Βέροια σε μια κατοικία 56 τ.μ. , έχει εισοδήματα 6.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 350.000 ευρώ. Επειδή το όριο της ακίνητης περιουσίας είναι για τους έγγαμους 300.000 ευρώ, παρόλο που το εισοδηματικό κριτήριο καλύπτεται δεν θα πάρει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.
 
3. Νέος 30 ετών έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 3.100 κ.ε. μένει σε οικία 95 τ.μ στην Αλεξάνδρεια και πληροί όλα τα υπόλοιπα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν δικαιούται επίδομα πετρελαίου θέρμανσης γιατί  το αυτοκινητό του είναι πάνω από 3.000 κ.ε.
 

Διαδικασία:Θα προκαταβάλλεται το 25% του επιδόματος και κάθε φορά που κάποιος θα προμηθεύεται πετρέλαιο και υποβάλλονται τα στοιχεία από τον πρατηριούχο θα πιστώνονται και τα ανάλογα χρήματα στον λογαριασμό τραπέζης.


Παρατήρηση:

1.Για να δικαιούται κάποιος το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει η κατοικία που θα δηλώσει να είναι η κύρια κατοικία του ,  με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή να είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. 
2. Τα περιουσιακά κριτήρια θα υπολογιστούν με βάση την δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9. (Εκκαθαριστικό Φ.Α.Π)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/05/2013 μέσω της σχετικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. (Taxis)

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, το ποσό επιδότησης που δικαιούστε και υποβολή της αίτησής σας ηλεκτρονικά περάστε από το γραφείο μας "naoussa-taxis" στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.

e-mail: pankammenos@yahoo.gr
site: www.naoussa-taxis
facebook: Νaoussa-taxis (κάντε like και ενημερωθείτε καθημερινά  για οικονομικά και φορολογικά θέματα, προκηρύξεις, προγράμματα κ.α)

twitter: Kammenos Panagiotis (follow us)


Η επιχειρηματική και οικονομική επικαιρότητα από το Λογιστικό γραφείο "naoussa-taxis".
 
Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc
 
Aυτή την περίοδο τρέχουν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης με επιδότηση 0,35 ευρώ/λίτρο και οι αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα μέσω του εντύπου Α21 που φτάνουν μέχρι και 40 ευρώ/μήνα/τέκνο και 500 ευρώ/έτος/τέκνο για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας τρέχει μέχρι 16/12/2013 το τοπικό πρόγραμμα Leader που παρέχει επιδοτήσεις μέχρι και 100% σε περιοχές του κάμπου της Ημαθίας.Το πρόγραμμα πρέπει να το εκμεταλευτούν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι Δήμοι της Ημαθίας προκειμένου να αναδείξουν ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα, να δημιουργήσουν χώρους άθλησης σε υποβαθμισμένες περιοχές, να προβάλλουν και να προωθήσουν γενικότερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και να συμβάλλουν έτσι στην πολυπόθητη ανάπτυξη που έχει ανάγκη η περιοχή μας.
Επίσης πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι προκηρύξεις για δύο σημαντικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Το πρώτο με τον τίτλο "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων" θα επιδοτεί με 10.000 ευρώ νέους ηλικίας μέχρι 35 ετών οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία (π.χ τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,"πράσινες τεχνολογίες" ,εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας κ.α).
Το δεύτερο πρόγραμμα με τον τίτλο "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" θα δώσει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και θα αφορά νέους αγρότες μέχρι 40 ετών. Θα δοθούν επιδότησεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 περίπου δικαιούχους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα.
Όσον αφορά νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10.000 θέσεις εργασίας Υ.Ε γενικών καθηκόντων και έπεται και συνέχεια με άλλες 30.000 θέσεις εργασίας αυτή τη φορά για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Προϋπόθεση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα είναι η κατοχή κάρτας ανεργίας.Περισσότερες πληροφορίες για τα τρέχοντα και αναμενόμενα αναπτυξιακά-επιδοτούμενα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
 
Το γραφείο μας σας ενημερώνει καθημερινά τόσο μέσω μέσω της ιστοσελίδας μας naoussa-taxis.gr όσο και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook: Naoussa-taxis , Τwitter: Kammenos Panagiotis) για όλα τα τρέχοντα οικονομικά, φορολογικά και επιχειρηματικά νέα, για νέες θέσεις εργασίας και αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων για την ένταξή σας σε επιδοτούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης σας παρέχουμε ενα μεγάλο εύρος οικονομικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων που θα βοηθήσουν τόσο εσάς όσο και τις επιχειρήσεις σας να ξεπεράσετε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία και να αναδείξετε τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας.
Μείνετε συντονισμένοι...!!!!

 
Επισκεφτείτε το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11, στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2332057089. Είμαστε στη διαθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και αξιόπιστα.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο, Συμβουλευτική Eπιχειρήσεων "naoussa-taxis".

Site: www.naoussa-taxis.gr-
Like us on facebook: Naoussa-taxis
Follow us on twitter: Kammenos Panagiotis
LinkedIn: Παναγιώτης Καμμένος

Η οικονομία και η φορολογία on-line, από τη Νάουσα σε όλο τον κόσμο...!!!

Aποτελέσματα προγράμματος 10.000 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα.

Aναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις 10.000 θέσεις εργασίας Υ.Ε γενικών καθηκόντων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
Δείτε τους πίνακες κατάταξης και τους πίνακες αποκλειομένων στο παρακάτω link:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el

Στη δημοσιότητα το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Δόθηκε για διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) που θα ισχύσει από 1/1/2014, σε αντικατάσταση του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων και του ΦΑΠ.

Με προσεκτική μελέτη και σχεδιασμό η Κυβέρνηση κατέληξε σε ένα Νομοσχέδιο το οποίο ελαφρύνει τους πολίτες. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων χρημάτων από περισσότερους πολίτες.  Ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο.

Όμως, δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανά ακίνητο, αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ, έχει προοδευτικότητα, βοηθά την φορολογική Διοίκηση καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει σε αντίθεση με το φόρο περιουσίας που αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου : είτε είναι φυσικό είτε νομικό, είτε νομική οντότητα.

Αποτέλεσμα: Είναι ένας δικαιότερος φόρος καθώς υπάρχει διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στα εντός και στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, αλλά και μέσω του περιορισμού των φοροαπαλλαγών.

Επίσης, είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο φόρο, ενώ για τους αγρότες όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.

Αυτό δεν συνιστά υπερφορολόγηση των αγροτών, καθώς καλούνται να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο για να μπορέσει να μειωθεί η επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα.

Οι αγρότες δεν είναι μια ομάδα περιθωριοποιημένων που χρήζουν ιδιαίτερης προστατευτικής μεταχείριση&sigma