Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό γραφείο

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Msc

Λαφάρα Ν. Κρυσταλία, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Facebook: Νaoussa-taxis   Twitter: Kammenos Panagiotis   LinkedIn: Παναγιώτης Καμμένος

www.naoussa-taxis.gr

H οικονομία και η φορολογία on-line, από τη Νάουσα...σε όλο τον κόσμο!!!

 

Χρήσιμα Έντυπα    

                                                                                         

 

arrowΈντυπα μητρώου Δ.Ο.Υ

1. Έντυπο αίτησης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, Μ0: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων, Μ1: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου, Μ2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, Μ3: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Έντυπο δήλωσης διακοπής εργασιών, Μ4: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
6. Έντυπο δήλωσης υπο ίδρυσης επιχείρησης, Μ5: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
7. Έντυπο δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης, Μ6: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
8. Έντυπο δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου, Μ7: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
9. Έντυπο δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, Μ8: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
10. Έντυπο δήλωσης στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης, Μ9: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
11. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εσωτερικού, Μ10: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
12. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εξωτερικού, Μ11: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
13. Έντυπο δήλωσης πωλήσεων από απόσταση, Μ12: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
14. Έντυπο δήλωσης απενεργοποίησης ΑΦΜ, Μ13: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα έναρξης Ελεύθερου Επαγγελματία.

1. Απόδοση ΑΦΜ (εφόσον δεν έχει):  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Η αίτηση χορηγείται από το Επ.Επιμ.

 

arrowΈντυπα έκδοσης Α.Φ.Μ. - υπο ίδρυση εταιρείας.

1. Δήλωση υπο ίδρυση επιχείρησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα πρόσληψης προσωπικού.

1. Πληροφοριακό έντυπο πρόσληψης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Αναγγελία πρόσληψης προς ΟΑΕΔ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Πίνακας προσωπικού προς Επιθεώρηση Εργασίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα κτηματολογίου.

1. Αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Δήλωση νόμου 2308/995 ακινήτου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα INTRASTAT.

1. Κατάλογος συνδυασμένης ονοματολογίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Κατάλογος κωδικών χωρών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο INTRASTAT αποστολής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
4. Έντυπο INTRASTAT άφιξης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα υπεύθυνων δηλώσεων.

1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή WORD: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή EXCEL: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα απόλυσης - παραίτησης προσωπικού.

1. Έντυπο οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο απόλυσης - καταγγελία σύμβασης εργασίας μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπο αίτησης για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας- Απογραφή

1. Οδηγίες αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Αίτηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

     3. 'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

     4. 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

arrowΈντυπα δηλώσεων Φ. Π. Α.

1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Α' κατηγ. βιβλία, Φ3: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Β' ή Γ' κατηγ. βιβλία, Φ2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, Φ1: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα υποβολής διαφόρων φόρων.

1. Έντυπο δήλωσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών,       Φ - 01.018: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους,                      Φ - 01.024: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο δήλωσης καταβολής φόρου στην συγκέντρωση καφαλαίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΈντυπα ανακεφαλαιωτικών πινάκων. 

1. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, Φ4: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, Φ5: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

arrowΠίνακας Transfer Pricing

  Ενδεικτικός Πίνακας Φακέλου Τεκμηρίωσης

 

                                                                         

                                                          Χρήσιμα Links


 

Δημόσιες Υπηρεσίες

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Στατιστική Υπηρεσία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο Κράτους

 

Επιμελητήρια

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 

Ασφαλιστικοί Φορείς

Ο.Α.Ε.Δ

Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ

Ο.Α.Ε.Ε.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

 

Τράπεζες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑLPHA ΒΑΝΚ

EUROBANK

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Επιχειρηματικά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ II 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) 
Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΦΕΠΑΕ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ


Links Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Invest In Greece
Σύλλογος ΣΚΟΡ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Business Link
Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

                                                                          

Καθημερινή εξυπηρέτηση με σύνεπεια και υπευθυνότητα...!!!

Πλήρης διεκπεραίωση φορολογικών, οικονομικών και λογιστικών θεμάτων!!!

   e-services

 

-On-line φορολογική δήλωση (e-dilosi) σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεστε!!!

     -Οn-line φόρμα επικοινωνίας.

 

 Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

 Καθημερινή ενημέρωση από όλες τις εφημεριδες,

για να είστε πάντα ενημερωμένοι...!!!

 

 

ο

Οι Yπηρεσίες μας

Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για τις υπηρεσίες μας με το να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες σελίδες της ιστοσελίδας μας.

 

 

Επικοινωνία

Για κάθε απορία, υπόθεση ή προβληματισμό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για μια πιο προσωπική επικοινωνία μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας:

Διεύθυνση: Χρ. Λαναρά 11, Νάουσα Τ.Κ 59200

Τηλέφωνο: 23320 57089

Κινητό: 6978593952

Fax: 23320 57089

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?